kronika akcí 2010

zpráva ze zasedání národního parlamentu dětí a mládeže

Festival v Berlíně

Ve dnech 13.–17.11.2010 se v Praze konalo již XIII. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM). Zúčastnilo se i 6 delegátů z Městského zastupitelstva dětí a mládeže (MZDM) Olomouc v čele s předsedkyní Renatou Křížkovou, která v minulém volebním období byla také členkou Předsednictva Národního parlamentu dětí a mládeže.

Festival v Berlíně

Po příjezdu všech delegátů proběhlo slavností přivítání dosavadním vedením NPDM v čele se stávající předsedkyní Anetou Skřebskou – členkou MZDM Olomouc a koordinátorkou NPDM Janou Votavovou. Byli jsme seznámeni se simulační hrou „Město Prokopka“, v rámci níž si účastníci vyzkoušeli demokratické prvky řízení obcí. Proběhlo rozdělení účastníků do skupin, Energizer Games a první dávka workshopů mohla začít. Na výběr byla tato témata – Medializace, Mezilidské vztahy, Psaní projektů a Volby – příprava k simulační hře. Večer proběhlo představení parlamentů dětí a mládeže delegáty, kteří na NPDM přijeli.

Festival v Berlíně

Následující den byl ve znamení workshopů s tématy Sociální sítě a kyberšikana, Volby od 16 let a probíral se Návrh nového statutu NPDM. Odpoledne delegáty čekal workshop na téma sexuální výchova vedený studenty Lékařské fakulty Karlovy Univerzity.

V pondělí delegáti opět pokračovali ve workshopech. Čekala je Komunikace a my, Jak založit parlament a nejdiskutovanější téma státních maturit, o kterých se vyjadřovali v některých ohledech dosti razantně. Festival v Berlíně Večerní program nabídl fingovanou předvolební debatu kandidátů na starostu města Prokopky. V rámci Otázek Jany Votavové byly často odhaleny vymyšlené kauzy, aby vše dostalo správný ráz. Občané města Prokopky kladli svým kandidátům všetečné otázky a někteří dosti radikálním způsobem projevovali svůj názor. Po ukončení této debaty byli představeni noví členové Rady a Předsednictva NPDM na rok 2011.

Festival v Berlíně

Úterní den byl ve znamení slavnostního zasedání v Senátu Parlamentu ČR, na které se všichni delegáti velmi těšili. Nejprve se odhlasovala podoba nového statutu, který byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Dále bylo na řadě usnesení NPDM. Po přijetí obou dokumentů přišly na řadu volby nového vedení NPDM. Předsedou se stal s nadpoloviční většinou přítomných hlasů Tomáš Botlík z Ústeckého kraje, 1. místopředsedkyní byla zvolena Renata Křížková z MZDM Olomouc a 2. místopředsedkyní Anna Gemelová z Moravskoslezského kraje. Festival v Berlíně Po ukončení zasedání si přítomní delegáti prohlédli přístupné prostory Senátu a pak se odebrali na prohlídku Prahy. Večerní program se nesl v duchu zábavy a odreagování po čtyřech pracovně nabitých dnech a uskutečnilo se první zasedání nové Rady a Předsednictva NPDM.

Ve středu ráno proběhla evaluace celého zasedání. Delegáti program hodnotili kladně a všichni se těší na příští rok, kdy se bude konat již XIV. zasedání NPDM v Praze.

Jakub Laščák, účastník akce

kronika akcí v roce 2010