kronika akcí 2012

hranice nemožného

Dne 1.8. jsme se vydali do přísně střeženého objektu v Ochozu u Konice, kde jsme měli objevit své „Hranice nemožného“. Už kontrola při vstupu na základnu výzkumného programu nás utvrdila v naší výjimečnosti. Okamžitě nám byla jasně vymezena pravidla a pravomoce. Naším stejnokrojem se stala šedá trika, dostali jsme čipy, byla nám ukázána urna trestů a odměn. Dále jsme byli rozděleni do 4 týmů (alfa, beta, gama, delta). Na každém kroku nás sledovaly kamery a podobizna pana Stodůlky, hlavního organizátora experimentu, který bohužel nemohl být na místě. Škoda, vypadá jako velice příjemný člověk. Místo něj zde ale byli speciálně vycvičení vykonavači. Pobyt v oblasti experimentu nebyl ale jen příjemný. V nalezeném deníku z 2.8. stojí: „Nemůžeme usnout, už 3 hodiny někdo ustavičně křičí v garáži. Nevím, kdo nebo co to je. Doufám, že to brzy zjistíme.“ Zmiňovaná osoba byla nakonec zachráněna a její mučení již nepokračovalo. Bohužel jsme byli nuceni minimálně 2 hodiny se schovávati v lese. Určitě jsme tedy obstáli při zkoušce psychické odolnosti. Bohužel jsme nevěděli, co se stalo s vykonavačem, jež nám pomáhal a od nějž jsme se dozvěděli o takzvaném experimentu číslo 8. Co to asi může být?

Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného

Program experimentu je velmi náročný. Vyžaduje jak kreativitu, tak fyzickou výdrž a sebezapření. Postupujeme ale stále kupředu. Našli jsme truhlu, do které zapadnou námi získané…

Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného

V truhle jsme nalezli informace o experimentu 8! Budeme muset bojovat, abychom nedopadli stejně hrůzostrašně jako naši předchůdci. Jsme tedy experiment číslo 9.

Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného

Zatím se nám daří! Vyhnali jsme vykonavače a čekáme na příjezd pana Stodůlky.

Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného

Skandální odhalení! Nejedná se o tajné experimenty na lidech, jak jsme se po celou dobu domnívali, ale o testování speciálního materiálu, ze kterého jeho firma vyrábí trika a další oblečení!

Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného Hranice nemožného

Martin Otáhal