kronika akcí 2018

soustředění šermířů (prosinec)

video ze soustředění

Soustředění bylo zaměřeno na scénický šerm, který je bezpečnější než bojový šerm. Děti se učily značkovat zásahy, uhýbat bodů i sekům, dále také zvládly dobře zahajovací techniky souboje jako odraz, odsek a vazbu na čepeli. Proběhla také výuka pádů a kotoulů se zbraní i bez ní, byl kladen důraz na základní šermířské kroky, seky a body. Stihla se také krátká divadelní průprava a změny rolí. Děti hrály několik her, které pomáhají přecházet z role do role, nástup na jeviště a pracování s prostorem. Na konci soustředění děti ve skupinkách po šesti připravovaly krátkou bojovou choreografii - např. „Dáma a její rytíř se brání proti přesile“.

Toto šermířské soustředění se v celorepublikovém rozsahu konalo vůbec poprvé v České republice. Vzhledem k velkému přínosu a spokojenosti všech zúčastněných chceme tento projekt opakovat každoročně a oslovit Domy dětí a mládeže i v dalších městech. Program šermířského soustředění jsme tematicky zaměřili tak, aby děti byly schopné kvalitního veřejného vystoupení i při příležitostech významných výročí a oslav ve městech. Děti a mládež z různých měst se seznámily a věříme, že někteří spolu budou udržovat kontakt i nadále.

Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu Soustředění historického šermu