výstavy

letní fotografická dílna 2011

Po stopách rabína Neudy …

… motto, které se stalo myšlenkovým základem tvorby účastníků Letní fotografické dílny. Fotografický projekt byl tentokrát tematizován vizuálními hodnotami židovské kultury, které mladí fotografové nacházeli či inscenovali v prostorách synagogy v Lošticích a na blízkém židovském hřbitově.

Sešlo se 15 zájemců o tvůrčí fotografii, kteří pod vedením odborných lektorů celý týden pracovali na daném tématu. Fotografické dílny se konají pravidelně již od roku 1995 a jejich cílem je nabídnout mladým lidem možnost soustředěné fotografické práce rozšířené o poznání kulturních a historických souvislostí života člověka v daném místě.

Aby fotografie promlouvala svou emotivní složkou, aby vzniklé fotografie nebyly pouhými reprodukcemi vnějších motivů, byla letošní dílna rozšířena o dramatické prožitkové aktivity. Zážitek umožnil mladým fotografům jít do tvorby obrazů zevnitř a ne jen zvnějšku. Souběžně s těžkými momenty židovské historie bylo důležité se seznámit s kvalitou židovského života a s prameny židovské moudrosti.

z průběhu dílny

Po stopách rabína Neudy – z průběhu dílny Po stopách rabína Neudy – z průběhu dílny Po stopách rabína Neudy – z průběhu dílny Po stopách rabína Neudy – z průběhu dílny Po stopách rabína Neudy – z průběhu dílny Po stopách rabína Neudy – z průběhu dílny Po stopách rabína Neudy – z průběhu dílny Po stopách rabína Neudy – z průběhu dílny Po stopách rabína Neudy – z průběhu dílny Po stopách rabína Neudy – z průběhu dílny

Základním zážitkovým bodem, od kterého se odvíjela inscenovaná fotografická tvorba, byla šábesová večeře – rodinný rituál v  předvečer šabatu, hlavního svátku židovského týdne. Všichni účastníci fotodílny – jako členové jedné velké rodiny – zasedli k prostřené tabuli v synagoze a stali se svědky rituálního zapalování svící, omývání rukou, žehnání vína i chaly (židovského chleba), aby poté mohla začít hostina a společné sdílení přítomnosti.

Tvorba fotografických obrazů se střídala s dalšími prožitkovými aktivitami – četli jsme zamyšlení z knihy Hodiny zbožnosti, jejíž autorkou je Fanny Neuda, manželka loštického rabína Abrahama Neudy, četli jsme židovské pohádky, naučili jsme se tancovat židovské tance a zpívat židovskou píseň. Významná byla i noc prožitá v synagoze, kdy jsme v závěru večera před usínáním v potemnělém prostoru poslouchali romanci pro violoncelo a orchestr Kol Nidrei od Maxe Brucha.

Na židovském hřbitově jsme naplňovali motto „Po stopách rabína Neudy“ a hledali náhrobek tohoto historicky významného rabína , který v letech 1835–1854 působil v Loštické synagoze.

Vyvrcholením týdenní tvořivé práce byla výstava fotografií, které jsme instalovali v prostorách synagogy. Na vernisáži celé naše tvůrčí společenství zazpívalo píseň Šalom chaverim a zatančilo jeden z židovských tanců.

práce účastníků

autor: Anežka Melzrová autor: Anežka Melzrová autor: Filip Páťal autor: Jan Hlavička autor: Jana Grygarová autor: Jana Grygarová autor: Lucie Gyertyáková autor: Lucie Gyertyáková autor: Martin Bielak autor: Pavel Čoupek autor: Pavel Čoupek autor: Petra Koluchová autor: Petra Koluchová autor: Petra Koluchová autor: Tereza Koníčková autor: Tereza Koníčková autor: Tereza Smrčková autor: Tereza Smrčková autor: Vít Volšička autor: Vít Volšička autor: Vít Votroubek autor: Vít Votroubek autor: Vít Zborník autor: Vít Zborník

Velké poděkování patří členům sdružení Respekt a Tolerance, kteří nám umožnili tak krásnou práci v synagoze a na židovském hřbitově a kteří nám pomáhali hlouběji poznat židovskou kulturu.

Vedoucí projektu: Vladimír Janek (fotografie)

Lektoři:
     Jaroslav Šimeček (fotografie),
     Věra Mikulcová (dramatická výchova),
     Michaela Melzrová-Janková (dramatická výchova)

oddělení výtvarné výchovy