ostatni

KROUŽKY

V průběhu školního roku si u nás můžete vybrat z nabídky více jak 150 volnočasových aktivit nejrůznějšího zaměření – od kroužků výtvarných, sportovních a dramatických, až po přírodovědné nebo technické. Kroužky v Domě dětí a mládeže Olomouc však nejsou určené pouze pro děti a mládež, hodit práci za hlavu u nás mohou také dospělí a senioři.

Angličtina hrou

Věk
6–9
Místo
Rožňavská 21
Garant

Mgr. Alena Beerová

Termíny
ÚT 15:30–17:00
800 Kč
Popis

Základy anglického jazyka procvičované při hře. Konverzace s dětmi, pohybové a dramatické hry, zpěv, tanec, poslech nahrávek v cizím jazyce. Nasloucháním vstřebají děti nejen melodii, rytmus, ale i slova, vazby a celé věty.