priroda

PŘÍRODOVĚDA

Poznáváme a chráníme přírodu!

Přírodovědné kroužky nabízíme dětem už od 5 let. Mohou se stát mladými ochránci přírody, kteří jsou sdruženi v oddíle Lid Medvědího potoka. Máme i včelaře, rybáře, koumáky a taky ZOO klub, jehož schůzky probíhají v prostorách olomoucké zoo. V nabídce jsou však i mnohé jiné. Další naší činností jsou ekovýchovné programy pro děti mateřských a základních škol. Veřejnosti nabízíme hravá odpoledne, soutěžní stezky, výstavy i akce ke Dni Země.

Cestovatel

Věk
9–16
Místo
Janského 1
Garant

Mgr. Leoš Březina

Termíny
ČT 15:30–17:30
650 Kč
Popis

Výpravy za poznávánim města a jeho okolí, poznáváni historie i přírody, Seznámeni se s cestovatelskými weby.