priroda

PŘÍRODOVĚDA

Poznáváme a chráníme přírodu!

Přírodovědné kroužky nabízíme dětem už od 5 let. Mohou se stát mladými ochránci přírody, kteří jsou sdruženi v oddíle Lid Medvědího potoka. Máme i včelaře, rybáře, koumáky a taky ZOO klub, jehož schůzky probíhají v prostorách olomoucké zoo. V nabídce jsou však i mnohé jiné. Další naší činností jsou ekovýchovné programy pro děti mateřských a základních škol. Veřejnosti nabízíme hravá odpoledne, soutěžní stezky, výstavy i akce ke Dni Země.

Čižmáni

Věk
14–26
Místo
tř. 17. listopadu 47
Garant

Klára Mičunková

Termíny
PÁ 17:15–18:45
200 Kč
Popis

Čižmáni jsou klubem pracujícím pro přírodu. Jejich činnost navazuje prakticky na činnost Ochránců přírody. O přírodě jsme se naučili mnohé a teď je čas, s tím co víme, pro ni něco udělat!