Detail kroužku

Výtvarná výchova 1  
Věk: 5–7 let Výtvarná výchova 1
Zápisné: 850 Kč / pol.
Var. symbol: 1105
Místo: tř. 17. listopadu 47
Schůzky: PO 16:30–18:00 obsazeno (Hana Teplá)
nebo
ÚT 16:30–18:00 (Bc.Zuzana Trizmová)
Garant: Mgr. Hana Teplá, 601 382 362, vytvarnavychova@ddmolomouc.cz
Popis: .Předškolní děti se seznamují se základními výtvarnými technikami (kresba, malba, grafika) a pracují s různými materiály (papír, dřevo, přírodniny). Rozvíjejí motoriku a výtvarné vnímání okolního světa. Během roku děti také navštíví výtvarné výstavy. Mohou se účastnit letních výtvarných táborů.
Historie: Ocenění na přehlídkách dětské výtvarné tvorby (Olomoucké bienále, Evropa ve škole).
Odkazy: fotky z činnosti výtvarných kroužků

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *