Detail kroužku

Chalópka  
Věk: 1–5 let Chalópka
Zápisné: 50 Kč / lekce
Var. symbol: 1715
Místo: Janského 1
Schůzky: PO 8:30–10:00 (Barbora Lepařová, Janka Kantorová)
nebo
PO 10:15–11:45 (Barbora Lepařová, Janka Kantorová)
Garant: RNDr. Eva Havlická, 731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz
Popis: Klub rodičů a dětí. Zajištěn je program pro rodiče i pro děti.Děti si zvykají na kolektiv,mají k dispozici zajímavé hračky, společně s rodiči cvičí, zpívají u klavíru, hrají si a zkouší první výtvarné aktivity. Přihlášku do tohoto kroužku musí podat rodič i dítě.

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *