Detail kroužku

Rytmika  
Věk: 4–6 let Rytmika
Zápisné: 700 Kč / pol.
Var. symbol: 1601
Místo: tř. 17. listopadu 47
Schůzky: PO 16:30–17:30 (Barbora Skácelíková)
nebo
ST 16:00–17:00 obsazeno (Barbora Skácelíková)
nebo
ČT 16:00–17:00 (Barbora Skácelíková)
Garant: Barbora Skácelíková, 777 483 229, tanec@ddmolomouc.cz
Popis: Základy pohybové výchovy, tance, rytmická cvičení, rovnovážná cvičení s využitím náčiní (obruče, švihadla, míčky). Základy akrobacie (kotouly, stoje na rukou, svíčky, ...). Cvičení na reprodukovanou hudbu. V případě zájmu o konkrétní hodinu/den, mě prosím informujte emailem předem, abych Vás na danou hodinu zapsala a bylo zde ještě místo.
Historie: Kroužek má již dlouholetou tradici. Připravuje malé zájemce o tanec. Je dobrým základem pro všechny taneční kroužky i práci ve skupině.
Odkazy: Fotky z činnosti kroužku

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *