Detail kroužku

Zumbabve (mladší)  
Věk: 5–7 let Zumbabve (mladší)
Zápisné: 650 Kč / pol.
Var. symbol: 1718
Místo: Janského 1
Schůzky: PO 17:00–18:00 (Kateřina Valušová)
Garant: RNDr. Eva Havlická, 731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz
Popis: Kroužek plný energie,skvělé hudby a dobré nálady.Kombinuje dynamickou, veselou hudbu, prvky různých tanců spolu s fitness pohyby. Děti se naučí formou hry a zábavy základům rytmických tanců. Děti jsou rozděleny podle věku na dvě skupiny. V rámci jednoduchých choreografií v kamarádském a veselém prostředí jsou děti vedeny k prohlubování krátkodobé pozornosti a paměti. Učí se ovládat své tělo, procvičovat svaly, pracovat s dechem, kultivovaně se pohybovat. V lekcích zumbabve nechybí v žádném případě legrace a zábava.

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *