Detail kroužku

Malý hra(vý)tvor  
Věk: 3–6 let Malý hra(vý)tvor
Zápisné: 650 Kč / pol.
Var. symbol: 1719
Místo: Janského 1
Schůzky: ÚT 15:30–16.30 (Marie Machů, Šenkyříková)
Garant: RNDr. Eva Havlická, 731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz
Popis: Kroužek je vhodný pro nejmenší děti, které si rády hrají a tvoří, slouží i jako přípravka pro výtvarný kroužek Paletka. Rozvoj fantazie, jemné motoriky i spolupráce ve skupině. Upevnění základních dovedností (barvy, tvary, množství…). Využívá různých materiálů, výtvarných technik, ale i prvků zážitkové pedagogiky.
Odkazy:

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *