Detail kroužku

Netradiční hry  
Věk: 8–26 let Netradiční hry
Zápisné: 600 Kč / pol.
Var. symbol: 1424
Místo: tř. 17. listopadu 47
Schůzky: ST 14:30–15:30 (Aleš Pátek)
Garant: Mgr. Aleš Pátek, 601 528 325, turistika@ddmolomouc.cz
Popis: Netradiční hry a méně známé sportovní hry jsou hry, které se u nás příliš nehrají nebo se s těmito hrami na školách nebo na veřejnosti příliš nesetkáte. Patří k nim například tyto hry: Frisbee Ultimate, Indiaca, Ringette, Ringo, Lakros, Softball, Diskgolf, Petanque, Kan-jam, Slackline, Kroket, Kin-ball, Speedminton, žonglování a další. Instruktor seznámí účastníky se základy několika netradičních her. Výuka bude probíhat v okolí DDM a v případě špatného počasí bude výuka v tělocvičně někdy v klubovně deskových her. Na výuku je vhodná pevná sportovní obuv, obuv do haly, sportovní oděv a pití.
Odkazy: Turnaj v Molkky

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *