Detail kroužku

Městské zastupitelstvo dětí a mládeže  
Věk: 13–20 let Městské zastupitelstvo dětí a mládeže
Zápisné: 500 Kč / rok
Var. symbol: 1213
Místo: Rožňavská 21
Schůzky: PÁ 15:00–18:00 (Jarmila Břečková)
Garant: Mgr. Jarmila Břečková, 731 444 446, roznavska@ddmolomouc.cz
Popis: MZDM je aktivní již třetí volební období. Parlament dětí a mládeže v Olomouci, jehož 21 členů volí zástupci olomouckých škol, schvalují Usnesení z parlamentu, podle kterého pak připravují a realizují svůj program – akce pro děti a mládež, participaci na dění v Olomouci a spolupráci se Statutárním městem Olomouc.
Historie: MZDM vzniklo v roce 2001 po dětském slyšení. Jeho aktivisté – zástupci škol po 2 letech připravili 1. Parlament dětí a mládeže (2003), 2. PDMO (2005) a 3. PDMO (2007).
Odkazy: Stránky MZDM

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *