Detail kroužku

Příprava na přijímačky SŠ  
Věk: 14–15 let Příprava na přijímačky SŠ
Zápisné: 1000 Kč / rok
Var. symbol: 2008
Místo: tř. 17. listopadu 47
Schůzky: ÚT 18:30–19:45 obsazeno (Vojtěch Neuwirth)
nebo
ČT 17:00–18:15 (Vojtěch Neuwirth)
Garant: Mgr. Radek Ježowicz, 731 444 443, propagace@ddmolomouc.cz
Popis: Příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pro žáky 9. tříd základních škol. Kroužek bude probíhat od listopadu do dubna, kdy se přijímací zkoušky konají. Procvičovat se budou různé testy z předešlých let.

Termín bude znám v září a závisí na školním rozvrhnu vyučujícího.

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *