Detail kroužku

Tvůrčí fotografie  
Věk: 13–60 let Tvůrčí fotografie
Zápisné: 1050 Kč / pol.
Var. symbol: 1108
Místo: tř. 17. listopadu 47
Schůzky: PO 16:00–18:00 obsazeno (Vladimír Janek, tvůrčí fotografie, mírně pokročilí a začátečníci )
nebo
ST 16:30–18:30 a ST 18:30–20:30 (Vladimír Janek, analogová, experimentální a D fotografie - dospělí, studenti VŠ )
nebo
ČT 15:00–17:00 obsazeno (Vladimír Janek, tvůrčí fotografie - pokročilí)
Garant: Ing. Vladimír Janek, 731 444 449, estetika@ddmolomouc.cz
Popis: ZÁPIS 2018/2019 BUDE 11. a 12. ZÁŘÍ. Zájemci o tvůrčí (výtvarnou) fotografii se učí fotografickému vidění, snímkové technice, práci s fotoaparátem, zpracování digitální fotografie na počítači i ručnímu zpracování klasické fotografie ve fotokomoře (vyvolání negativního filmu, zvětšování fotografií). Učíme se barevné i černobílé skladbě obrazu. Poznáváme jednotlivé fotografickými žánry, tvorbu významných fotografů od počátků fotografie až po současnou tvůrčí fotografii. Fotografujeme také ve vybaveném fotoatelíéru, kde se učíme základům ateliérové práce. Během roku je také možná příprava studentů k talentovým zkouškám. Určeno pro mládež od 13 let, studenty i dospělé (zápisné pro dospělé je 1400 Kč / pololetí, mimo studenty SŠ a VOŠ). Středeční termín je určen pro účastníky s hlubším zájmem o klasickou i digitální černobílou fotografii. Připravujeme studenty k talentovým zkouškám na fotografické studijní obory.
Historie: Koncepční práce fotografických skupin začala v roce 1993. Řada našich absolventů byla přijata ke studiu fotografie (VŠUP, ITF v Opavě, UTB ve Zlíně - reklamní fotografie). Fotografické práce jednotlivců i kolektivů byly oceněny na výtvarných přehlídkách (Evropa ve škole, Olomoucké bienále).Pravidelně probíhají doplňkové fotografické dílny a jsou realizovány výstavy fotografické tvorby našich členů. V době prázdnin pořádáme Letní fotografickou dílnu.
Odkazy: Podzim – výstava prací
Práce členů ZU Tvůrčí fotografie
Hledání duše krajiny - fotografický projekt 2008-2010
Letní fotografická dílna 2011
WEBOVÁ FOTODÍLNA

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *