Detail kroužku

Youtubeři NOVINKA
Věk: 11–15 let Youtubeři
Zápisné: 700 Kč / pol.
Var. symbol: 1909
Místo: Janského 1
Schůzky: ST 15:00–16:00 (Renata Kubešová)
Garant: Renata Kubešová, 725 922 528, technika@ddmolomouc.cz
Popis: Dnešní internet tvoří pošta, hry, facebook... ale také videa na youtube. Populární skupinkou lidí, kteří tato videa tvoří, jsou youtubeři. Naučíme se pracovat s videem, obrazem a zvukem. Budeme vytvářet komentované návody na hry. Sdělíme Světu naše názory. Dáme však přednost kvalitě a vkusu. Vše proběhne na základě „Etického kodexu kroužku“, který si sami v úvodu vytvoříme abychom se poučili o prevenci sociálně patologických jevů. Ukážeme si, že internet není bezpečné místo pro neznalé, ale skvělé pro poučené.

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *