Detail kroužku

Výtvarná výchova s počítačovou grafikou  
Věk: 12–16 let Výtvarná výchova s počítačovou grafikou
Zápisné: 950 Kč / pol.
Var. symbol: 1107
Místo: tř. 17. listopadu 47
Schůzky: ST 14:30–16:30 obsazeno (Bc.Petra Vaculíková / JEN NÁHRADNÍCI)
nebo
Garant: Ing. Vladimír Janek, 731 444 449, estetika@ddmolomouc.cz
Popis: ZÁPIS 2018/2019 BUDE 11. a 12. ZÁŘÍ. Děti se učí tvořivému propojení tradičních výtvarných technik s prací v grafickém programu v PC. Postupují od vlastního návrhu až po tisk výsledné práce. Cílem je získání dovedností k aktivnímu využití počítače ve výtvarné tvorbě a získání základních dovedností a poznatků z oblasti grafického designu. Připraveny jsou i návštěvy výstav, odborná soustředění, vlastní výstavy a letní výtvarný tábor.
Historie: Ocenění na přehlídkách dětské výtvarné tvorby (Olomoucké bienále, Evropa ve škole). Pravidelná účast na výstavách výtvarného oboru DDM Olomouc.
Odkazy: Práce členů kroužku
WEBOVÁ FOTODÍLNA

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *