Detail kroužku

Hip Hop, Bailo  
Věk: 5–25 let Hip Hop, Bailo
Zápisné: 650 Kč / pol.
Var. symbol: 1603
Místo: tř. 17. listopadu 47
Schůzky: ST 16:00–17:00 (Petra Johnová, Tereza Žáčková)
nebo
ST 17:00–18:00 (Petra Johnová, Barbora Skácelíková)
nebo
ST 18:00–19:00 (Jitka Hrbáčková, Petra Johnová)
nebo
ČT 17:00–18:00 obsazeno (Barbora Skácelíková, Kateřina Bali)
Garant: Barbora Skácelíková, 777 483 229, tanec@ddmolomouc.cz
Popis: V těchto kurzech jsou rozvíjeny taneční schopnosti, vyjádření hudby pohybem a cítění hudby. Náplní kurzu je výuka tanečních prvků a vazeb v jednotlivých stylech street dance, příprava choreografií na vystoupení, vzájemná spolupráce dětí, rozvíjení vlastního tanečního stylu (freestyle a battle), taneční hry, výuka tanečků v latinském stylu (ZUMBA). 1 hodina týdně- 650,- Kč, 2 hodiny týdně- 750,-Kč.
Rozdělení do skupin je podle věku a výkonnosti:

1) středa 16 -17 hod.:mladší děti cca 9-10 let, které navštěvovaly kroužek loni
Kurz je určen pro děti, které kroužek navštěvovaly loni a patří mezi pokročilejší.
2) středa 17-18 hod.: starší děti, začátečníci a mírně pokročilí
Tato lekce je pro děti okolo 12 let. Navštěvovat ho mohou začátečníci i děti, které kroužek navštěvovaly v předchozím školním roce a také zde často přestoupí děti z předchozí hodiny.
3) středa 18-19 hod.: starší děti, pokročilí tanečníci
Hodina je určena pokročilým tanečníkům, kteří chodí již několikátý rok.
4) čtvrtek 17-18 hod.:nejmladší děti, které s tancem začínají
Čtvrteční hodinu navštěvují nejmladší děti cca 5-8 let, hodina probíhá formou zábavných tanečních aktivit a her. Děti se seznámí se základními prvky street dance a také zde budou zdokonalovat svou fyzickou zdatnost a obratnost pomocí např. opičí dráhy.


Podívejte se na VIDEO z činnosti kroužku

Historie: Kroužek pracuje desátým rokem. Členové se účastní několikrát do roka tanečních akcí, víkendových soustředění i letních táborů. Také se mohou účastnit soutěží O Hanácký koláček, Battle in the house a Olomoucký talent při DDM. Někteří členové vystupují na akcích v rámci DDM i pro další subjekty.
Odkazy: Fotky z činnosti kroužku (2013/14)

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *