Detail kroužku

Kytara bez not povánoční NOVINKA
Věk: 9–15 let Kytara bez not povánoční
Zápisné: 750 Kč / pol.
Var. symbol: 1812
Místo: Janského 1
Schůzky: ČT 16:00–17:00 (Leoš Březina)
Garant: Mgr. Leoš Březina, 739 452 451, icm@ddmolomouc.cz
Popis: Dostali jste kytaru a chcete se naučit ji ovládat? V průběhu pololetí se naučíte běžně používané durové i molové akordy a nejčastější rytmy v písničkách, které budeme postupně hrát.Kroužek je koncipován jako celoroční a proto zájemci naváží po prázdninách na podzim.

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *