Detail kroužku

Muzicírování s dětmi - pro rodiče s dětmi NOVINKA
Věk: 0–3 let Muzicírování s dětmi - pro rodiče s dětmi
Zápisné: 500 Kč / pol.
Var. symbol: 1115
Místo: DDM Olomouc, tř. 17.listopadu 47
Schůzky: PÁ 09:00–10:30 (Alena Létalová)
Garant: Mgr. Šárka Marxová Kvochová, 723 525 031, keramika@ddmolomouc.cz
Popis: S doprovodem jednoduchých hudebních nástrojů budeme společně muzicírovat a zpívat dětské a lidové písničky. Vhodné pro rodiče nebo prarodiče s dětmi do 3 let. Básničky a písničky pomáhají rozvoji hudebního cítění, usnadňují rozvoj řeči. Příznivě ovlivňují vzájemný vztah maminky a děťátka.

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *