Detail kroužku

Kytara 3  
Věk: 8–15 let Kytara 3
Zápisné: 750 Kč / pol.
Var. symbol: 1206
Místo: Rožňavská 21
Schůzky: ST 16:00–17:00 (Gabriela Šmahelová (začátečníci))
nebo
ST 17:00–18:00 (Gabriela Šmahelová (mírně pokročilí))
Garant: Mgr. Alena Beerová, 725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz
Popis: Začátečníci se seznámí s nástrojem, učí se ho ovládat po technické stránce. Osvojí si základní akordy a doprovodné rytmy, které využijí při hře a zpěvu jednoduchých písniček. Pokročilejší naváží na předchozí dovednosti a znalosti. Naučí se nové akordy a aktivity, hrají složitější písničky v kolektivu. Hrajeme a zpíváme si pro radost.
Historie: Kroužek je aktivní od roku 1999. Vedoucí kroužku jsou od počátku studenti PdF UP katedry HV.
Odkazy: Soustředění kytarových kroužků 2012

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *