Detail kroužku

Klub mami a mimi  
Věk: 2–4 let Klub mami a mimi
Zápisné: 50 Kč / lekce
Var. symbol: 1212
Místo: Rožňavská 21
Schůzky: ST 9:30–11:30 ( Alena Beerová)
Garant: Mgr. Alena Beerová, 725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz
Popis: Klub pro maminky a jejich děti. Lekce je rozdělena do tří fází. Začíná se pásmem básniček, říkanek a písniček spojených s pohybem - schopnost zapojit se do kolektivu, rozvíjení paměti a řečových dovedností. Následuje oblast výtvarné činnosti. Práce se s různými technikami poutavými pro malé děti - nenásilně se pracuje na rozvoji jemné motoriky. Končí se pohybovou výchovou, která má rozvíjet obratnost a správnou koordinaci pohybu. Děti se tak připravují na vstup do mateřské školy. Přihlášku musí mít dítě i rodič.
Historie: Kroužek působí od roku 2007.

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *