Detail kroužku

Veselá dramatika  
Věk: 5–8 let Veselá dramatika
Zápisné: 650 Kč / pol.
Var. symbol: 1215
Místo: Rožňavská 21
Schůzky: PO 15:15–16:45 ( )
Garant: Mgr. Alena Beerová, 725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz
Popis: Podporování tvořivosti, kreativity, projevení vlastního názoru a zvyšování zdravého sebevědomí dětí pomocí her a mluveného projevu. Procvičování hrubé a jemné motoriky s dechovým a hlasovým cvičením a vysvětlování základních divadelních pojmů. Reagování na přání dětí s cílem pobavit a prožít zábavu v příjemném kolektivu.

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Zájmový útvar: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *

Příjmení zákonného zástupce: *

Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa:

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)

Dosud nedostávám informace o akcích DDM Olomouc a chtěl bych:


Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *