vytvarka

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Tvoříme.

Dětem, mládeži i dospělým umožňujeme rozvíjet jejich dovednosti a rozšiřovat své poznání ve výtvarné výchově, prostorové tvorbě, dřevodílně, ale i ve fotografii. Dále realizujeme výtvarné programy a soutěže pro školy a během roku pořádáme výstavy. V létě organizujeme výtvarné tábory a odborné tvůrčí dílny.

Dopolední keramika a točení

Věk
18–90
Místo
tř. 17. listopadu 47
Garant

Mgr. Šárka Marxová Kvochová

Termíny
ČT 9:00–11:00
1450 Kč
Popis

Zájemci se seznámí s různými keramickými postupy a se základy točení na hrnčířském kruhu. Naučí se pracovat s glazurami, engobami a oxidy.

Během roku nabízíme i dopolední 3hodinové keramické dílny (točení, modelování nebo speciální raku výpal).

Facebooková prezentace keramických kroužků DDM Olomouc.