vytvarka

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Tvoříme.

Dětem, mládeži i dospělým umožňujeme rozvíjet jejich dovednosti a rozšiřovat své poznání ve výtvarné výchově, prostorové tvorbě, dřevodílně, ale i ve fotografii. Dále realizujeme výtvarné programy a soutěže pro školy a během roku pořádáme výstavy. V létě organizujeme výtvarné tábory a odborné tvůrčí dílny.

Dřevodílna 2

Věk
15–18
Místo
tř. 17. listopadu 47
dřevodílna
Garant

Mgr. Hana Teplá

Termíny
ČT 15:00–17:00
850 Kč