vzdělávací kurzy

Zejména pedagogickým pracovníkům a pracovníkům neziskových organizací nabízíme kurzy dalšího vzdělávání akreditované MŠMT ČR, jejichž garantem je Národní institut pro další vzděláváhí. Kromě toho však realizujeme i kurzy pro širokou veřejnost.

V ceně kurzu je zahrnuto lektorné, vzdělávací materiály a občerstvení. Při vícedenních akcích je zahrnuta celodenní strava, ubytování v turistické ubytovně s povlečením a hygienickým zázemím. Při akcích v Olomouci není v ceně kurzu ubytování zahrnuto.

aktuální přehled kurzů

Přihláška

Je nutné vyplnit všechna tučně označená pole (s hvězdičkou).

Akce: *

Jméno: *

Příjmení: *

Rodné číslo: *

Státní občanství: *

Zdravotní pojišťovna: *

Zdravotní způsobilost: * (schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti zájmového útvaru)
(pokud dítě není plně zdravotně způsobilé, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

Typ školy: *

Jméno zákonného zástupce: *
(příp. vyplňte „NENÍ“)
Příjmení zákonného zástupce: *
(příp. vyplňte „NENÍ“)
Adresa zákonného zástupce: (je-li odlišná od adresy účastníka)

Telefon zákonného zástupce: *

E-mailová adresa (doporučujeme vyplnit pro efektivní komunikaci s garantem akce):

Dítě (do 15 let) může domů odcházet samostatně: *
(pokud musí dítě čekat na doprovod, nechte toto pole nezaškrtnuté)
Chci dostávat e-mailem informace o akcích DDM Olomouc:

Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem (PDF, ~ 500 kB) DDM: *