o nás...

dům dětí a mládeže olomouc

je příspěvková organizace s právní subjektivitou zřizovaná Olomouckým krajem. Jejím posláním je vytvářet podmínky dětem a mládeži pro aktivní trávení volného času, umožnit zájemcům seberealizaci prostřednictvím svých koníčků a to jak na úrovni zábavné a oddechové, tak i vrcholové.

dokumenty ke stažení:

DDM Olomouc podporuje rozvoj talentů a poskytuje jim i možnosti prezentace a porovnání výsledků jejich činnosti na přehlídkách a soutěžích. Zařízení poskytuje zázemí pro setkávání a aktivity sdružení a spolků věnujících se dětem a mládeži.

Dům dětí a mládeže Olomouc je v Olomouci největším profesionálním zařízením pro volný čas dětí a mládeže. Během školního roku nabízí téměř 140 kroužků v oblasti hudby, výtvarné výchovy, ekologie a přírodovědy, sportu a tance, techniky a dalších. Nejen pro děti a mládež pak nabízí letní tábory a pobytové kurzy, odpolední, víkendové a prázdninové akce, otevírá další prostory pro ty, kteří se chtějí věnovat svým koníčkům bez přímého dozoru dospělých (dětské hřiště).

DDM Olomouc provozuje ubytovnu, dvě turistické základny, vlastní galerii, pořádá odborná soustředění, školení a semináře… V současné době zaměstnává téměř 17 pedagogických pracovníků, kteří se spolu s více než stovkou externistů a dobrovolníků starají o kvalitní realizaci "volného času na přání pro všechny".

Od roku 2002 je DDM Olomouc pověřen Krajským úřadem Olomouckého kraje pořádáním okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR.

DDM Olomouc najdete v Olomouci na 3 místech. Více informací (popis cesty, mapu, přehled zajišťovaných aktivit, popis vybavení budov, ...) najdete na jednotlivých stránkách: