pracoviště a oddělení

pracoviště janského 1

ilustrační foto

Již od 2 let buďte s námi: předškoláci i s rodiči zkusí, co v nich je. Starší objeví své koníčky – techniku, hudbu, někoho zaujme příroda, jiného výtvarné techniky, divadlo či tanec. Pořádáme zábavná odpoledne a tábory. Bezplatně navštivte Informační centrum mládeže. Informuje i poradí a je tu přístup na internet. V létě zve ke hrám i posezení zahrada s ekoučebnou, stinnými zákoutími i lavičkami – příjemný prostor pro volný čas dětí i dospělých.

více informací…

otevřený klub dětí a mládeže

ilustrační foto

Otevřený klub nabízí spoustu nových možností, spontánních činností a aktivit pro děti a mládež a je rovněž sídlem Městského zastupitelstva dětí a mládeže v Olomouci. Pravidelná zájmová činnost 15 kroužků probíhá ve svých klubovnách i v tělocvičnách školy. Mimo to jsou realizovány tradiční akce jako je "Mikulášský bál", "Pojďte všichni na disko", "Zpíváme jako Super Star" a cyklus akcí na školním hřišti pod společným názvem "Sídliště dětem".

více informací…

oddělení přírodních věd

ilustrační foto

S námi do přírody! Dětem od sedmi let nabízíme možnost členství v kroužcích mladých ochránců přírody sdružených v oddíle Lid Medvědího potoka. Celoročně se zde schází přibližně 100 dětí rozdělených do šesti kroužků. Na schůzkách, výpravách do přírody a na táborech se věnují zejména poznávání přírody, hrají hry a pečují o zvířata v naší mini ZOO. Další naší činností jsou ekovýchovné programy pro děti mateřských a základních škol. Veřejnosti nabízíme hravé a soutěžní stezky v Rozáriu i v přírodě, výstavy a akce ke Dni Země.

více informací…

oddělení sportu a turistiky

ilustrační foto

Oddělení sportu a turistiky se snaží umožnit sportovní vyžití všech od nejmenších dětí až po dospělé. Organizujeme pravidelné tréninky, víkendové i vícedenní akce a sportovní soustředění. „Dračí lyžařská škola“ naučí v zimě lyžovat předškoláky i zdatné lyžaře po celé ČR, ale i v zahraničí. V létě jezdíme plavat k moři a dovádět na tábory.

více informací…

oddělení tance a zábavy

ilustrační foto

Tanec v různých podobách pro všechny generace. Pro ty nejmenší je tady taneční a pohybová příprava (Rytmika), která je odrazovým můstkem pro všechny ostatní taneční a pohybové aktivity. Oddělení nabízí pestrou paletu tanečních aktivit pro děti školního věku od street dance (Hip hop, bailo a Break dance), přes Orientální tanec, Roztleskávačky až po zumbu (Zumboš). Nejen tato kategorie dětí, ale i dospělí, se mohou aktivně zapojit do tanečních kroužků zaměřených na step (Step a Clogging), country tance (Square dance a Round dance) nebo klasiku jako je sportovní tanec (Taneční klub seniorů). Oddělení dále připravuje odborná soustředění, víkendové akce pro malé i velké, vystoupení na akcích DDM Olomouc i jiných organizací a letní tábory. Oddělení organizačně zajišťuje realizace okresních a krajských kol předmětových olympiád a soutěží a to na území olomouckého okresu i Olomouckého kraje. Všechny činnosti jsou pro potěšení a zábavu, ale taky šancí pro talentované děti a mládež.

více informací…

oddělení výtvarné výchovy

ilustrační foto

Oddělení výtvarné výchovy umožňuje dětem, mládeži i dospělým rozvíjet své dovednosti a rozšiřovat své poznání v tvůrčích oblastech: výtvarná výchova (tradiční zobrazovací techniky – kresba, malba, grafika), keramika a prostorová tvorba (modelování, práce s materiálem), dřevodílna (práce se dřevem) a moderní zobrazovací média (fotografie, video, PC). Dále realizujeme výtvarné programy pro školy a během roku řadu výstav výtvarné tvorby v Galerii DDM. V době letních prázdnin organizujeme výtvarné tábory a odborné tvůrčí dílny.

více informací…

oddělení vnější komunikace

ilustrační foto

Oddělení vnější komunikace se stará o propagaci akcí, kroužků a dalších aktivit DDM Olomouc, vyřizuje dotazy nejen z www stránek, má na starosti herní klub a dbá na chod všech počítačů a podobných zařízení. Ve spolupráci s ostatními odděleními připravuje tiskové zprávy a zápisy v kronice akcí. Pokud máte nejrůznější dotazy nebo zájem o reklamu na akcích nebo v prostorách DDM Olomouc, můžete se obrátit právě na toto oddělení.

více informací…

mezinárodní aktivity

ilustrační foto

Šance pro všechny starší žáky a studenty které lákají cizí země, rádi získávají nová přátelství, poznávají jiné kultury. Aktivity jsou realizovány v přípravné fázi v rámci ČR s návazností na mezinárodní akce. Ve spolupráci s občanským sdružením United Games of Nations ČR je zde možnost aktivní komunikace v cizích jazycích, zejména v angličtině, učit se organizovat a realizovat aktivity pro své vrstevníky, tvořit zajímavé programy, naučit se psát granty a orientovat se v oblasti mezinárodních pravidel EU i jiných států světa.

více informací…