mezinárodní aktivity

pracovníci

adresa

Dům dětí a mládeže Olomouc
odd. tance a zábavy
tř. 17. listopadu 47
771 74 Olomouc

kronika událostí

ilustrační foto

evropa možností ... chceš-li

pokračuje celý rok

ilustrační foto

Pokračování úspěšného projektu „Evropa možností, chceš-li…“ realizovaného v roce 2009 v rámci kampaně „Evropa mladýma očima“. Doba trvání akce dvě vyučovací hodiny. Program je určen žákům 8. a 9. tříd ZŠ a žákům 1. a 2. ročníků SŠ. Cílem programu je seznámit žáky s možnostmi realizace mezinárodních aktivit, a to prostřednictvím mladých lektorů, členů United Games ČR, kteří doplní obecné informace o své vlastní zkušenosti a zážitky z představovaných aktivit. Vše probíhá formou workshopu, což umožňuje aktivní zapojení účastníků, jak do společné diskuse, tak do her, které se celým workshopem prolínají a slouží k doplnění informací, oživení, uklidnění, …

www.evropamladymaocima.cz

Účastníci zjistí informace o výměnných pobytech, akčních projektech skupin mladých lidí, dobrovolnictví, vzdělávacích pobytech v zahraničí, EU a mládež, … Akce je doplněna prezentacemi z akcí realizovaných mladými lektory a akcemi jichž se lektoři zúčastnili. V závěru akce se účastníci seznámí s připravovanými aktivitami, možnostmi zapojení se do těchto aktivit a současně s nabídkou pomoci při realizaci podobných aktivit na své škole.

Termíny dle dohody se školami.

evropa na náměstí

Oslavy dne Evropy

ilustrační foto

Tradiční představení všech států EU v podání žáků základních a středních škol. Stánky plné informací, předmětů, map, jídla a jiných zajímavostí o vybraném státě. Součástí jsou i pódiová vystoupení charakterizující jednotlivé státy – hudba, tanec, scénka, pantomima,…

víkendový kemp

ilustrační foto

Přípravný vzdělávací víkendový kemp pro účastníky výjezdů na zahraniční mezinárodní setkání mládeže v evropských zemích.

Zajištění a příprava delegací ze škol na mezinárodní výměny mládeže do států partnerských organizací United Games v evropských zemích (SRN, Rakousko, Slovinsko, Maďarsko a Srbsko). Jedná se o víkendový kemp pro všechny žáky škol Olomouckého kraje, kteří se aktivně a s dobrými výsledky podíleli na realizaci aktivit UG ČR (Evropa na náměstí, soutěž „Foto, video“, soutěž „Hra mého života…“.)

ilustrační foto

Mezinárodní setkání mládeže jsou týdenní pobyty s tématikou vycházející z priorit EU směrem k mládeži (např. komunikace, chudoba, sociální znevýhodnění, mezilidské vztahy, životní prostředí a podobně). Delegace se musí podílet na celém zajištění výjezdu, zpracovat úkoly dané organizátory akce, připravit prezentaci ČR…. Součástí podmínky výjezdu je i organizační zajištění výjezdu (výběr dopravního prostředku, zajištění jízdenek, …), klíčová je i příprava jazyková, jelikož komunikace s organizátory výměny mládeže probíhá v anglickém jazyce. Po akci vypracovávají hodnocení akce doplněné o foto dokumentaci. Příprava delegací (skupin žáků) je úkolem členů UG ČR.

Cílem přípravné víkendové pro zájemce o výjezd na zahraniční akci je vzájemně se seznámit, seznámit se s organizací United Games, posílit si své sebevědomí, procvičit si jazykové znalosti, zejména v oblasti konverzace (aktivity na kempu probíhají v anglickém jazyce). Vyzkoušet si některé potřebné aktivity, které budou realizovat na akcích v zahraničí. Připravit a realizovat přípravný kemp je úkolem zkušených členů UG s dobrou znalostí anglického jazyka, kteří problematiku znají a sami se takových akcí již účastnili.

Předpokládaný počet účastníků: 25

mezinárodní setkání mládeže

červen, červenec, srpen

ilustrační foto

Šanci navštívit SRN, Maďarsko, Slovinsko, Srbsko, Rakousko nebo Indii mají všichni žáci středních škol, kteří se aktivně zapojí do některých připravovaných mezinárodních aktivit v ČR i v zahraničí.

evropská dobrovolná služba – evs

možnost využití průběžně po celý rok

ilustrační foto

Jak se vydat do světa na zkušenou bez peněz? Mládeži do 30 let to umožňuje tzv. Evropská dobrovolná služba. Bez znalosti jazyka dané země může zájemce strávit až rok v hostitelské organizaci, kde se seznámí s jejím chodem, zapojí do jejích aktivit, naučí se jazyk této země a spoustu dalších užitečných věcí.

Zájemci se o podrobnostech mohou informovat v Informačním centru mládeže Domu dětí a mládeže Olomouc (731 452 451, icm@ddmolomouc.cz), na stránkách ČNA Mládež.

Prostřednictvím e-mailu ugczech@seznam.cz můžete také kontaktovat zástupce občanského sdružení United Games of Nations, se kterým spolupracujeme, a které tyto pobyty zprostředkovává.