nabízíme práci

vedoucí kroužků

Pro celoroční zájmovou činnost hledáme vedoucí těchto kroužků:

pracoviště Janského 1
Na školní rok 2017/2018 nabízíme místo pro externí spolupracovníky – vedoucí kroužků pro pracoviště Janského 1. Uvítáme zájemce o práci s dětmi, kteří by chtěli odborně vést některý z kroužků od konce září do začátku června. Jedná se o tyto kroužky:

  • Animáček – základy tvorby animovaného filmu od scénáře, prvních skic až po vlastní výrobu, techniky animace (detaily kroužku)
  • Paletka – Základní výtvarné techniky, kresba, malba, prostorová tvorba s papírem, drátem, přírodninami, netradiční výtvarné techniky. Každá schůzka je motivována pohádkou, příběhem, hrou. (detaily kroužku)
  • Chalópka – Klub rodičů a dětí. Zajištěn je program pro rodiče i pro děti.Děti si zvykají na kolektiv,mají k dispozici zajímavé hračky, společně s rodiči cvičí, zpívají u klavíru, hrají si a zkouší první výtvarné aktivity. (detaily kroužku). Práce v tomto kroužku je vhodná pro maminky na mateřské (s pedagogickým vzděláním)

V případě zájmu kontaktuje Kateřinu Havlickou.

Hledáme i vedoucí těchto technických kroužků:
  • Youtubeři – naučíte děti pracovat s videem, obrazem a zvukem. Vytvářeli by se např. komentované návody na hry.
  • Lego Robotika – práce se stavebnicí LEGO Mindstorm. Stavba robotů a jejich programování.
  • Programování v GameMakeru – naučíte děti základy práce v GameMakeru a tvoření jednoduchých aplikací.
  • Modelářská přípravka – cílem kroužku by bylo zvládnutí jemné motoriky a výuka řešení technických problémů pomocí modelů a didaktických stavebnic.
  • Řemesla pro každý den – ze škol zmizely dílny a každý první neumí vzít do ruky kladivo, pilu, šroubovák a smirkový papír je proto na nás tohle děti naučit.

V případě zájmu o další informace kontaktujte Renatu Kubešovou (725 922 528, technika@ddmolomouc.cz).