školám

soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT

ilustrační foto

DDM Olomouc byl od roku 2002 pověřen Krajským úřadem Olomouckého kraje pořádáním všech okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT. Bližší informace podá denně od 9 do 12 hodin Mgr. Alena Vaníčková, tel. 585 223 233, souteze@ddmolomouc.cz nebo metodik příslušného odborného kabinetu.

ekologická výchova

Ekologické programy pro předškoláky, žáky základních i středních škol. Detaily najdete v podrobné nabídce.

výtvarné programy pro ZŠ

Přehled více než 15 pořadů v cyklu o grafických technikách, malbě, fotografii a keramice pro žáky ZŠ. Detaily najdete v podrobné nabídce.

další vzdělávací programy (pracoviště Janského 1)

Pracoviště Janského 1 rovněž připravilo několik dalších vzdělávacích programů:
tradice a historie města (PDF, 131 kB)
výtvarné programy (PDF, 120 kB).

videostudio

Nabídka téměř 30 inspiračních didaktických videopořadů z produkce našeho videostudia, bližší informace podá Vladimír Janek, tel.: 585 223 233, estetika@ddmolomouc.cz

vzdělávací kurzy pro ped. pracovníky

Pedagogickým pracovníkům nabízíme kurzy dalšího vzdělávání akreditované MŠMT ČR, jejichž garantem je NIDV Praha.