propozice

Propozice k jednotlivým soutěžím jsou řazeny sestupně podle data odeslání.

Upozornění: na těchto stránkách se objevují pouze propozice k soutěžím pořádaným MŠMT, které byly rozesílány i elektronickou poštou.

Obecné dokumenty ke stažení:

humanitní

Cizí jazyky

Anglický jazyk

Český jazyk

Dějepis

Francouzský jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Španělský jazyk

přírodovědné

Biologie

Fyzika

Matematika

Programování

Zeměpis

sport

propozice sportovních soutěží

ostatní

Daniel

Divadlo

Evropa ve škole

Grafické disciplíny

Recitace

Středoškolská odborná činnost

Výtvarná výchova