výtvarné programy

Připravili jsme pro vaše děti malý dopolední cyklus o grafických technikách, malbě, fotografii a keramice. Jedná se asi o 1,5 až 2 hodinová setkání. V Domě dětí a mládeže Olomouc máme zázemí dvou ateliérů s grafickými lisy, prostornou keramickou dílnu a fotokomoru s vybavením. Jednotlivé programy objednávejte u Ivony Kulczycké, Hany Teplé a fotografii u Vladimíra Janka na tel. 585 223 233 nebo na adrese estetika@ddmolomouc.cz .

Na letošní školní rok je připravena tato Nabídka výtvarných programů (PDF, 43 kB).

V naší nabídce jsou i další výtvarné programy pracoviště Janského 1.

volné a užité umění Ameriky, Afriky a Asie

Děti se seznámí s výtvarnými technikami a motivy, které vycházejí z kultury a života lidí tří světadílů.

Ve vodách opeřeného hada (20 Kč/dítě)
Děti se seznámí s uměním a legendami středoamerických indiánů a vytvoří mozaiku z kamínků s motivy indiánských božstev.

Indiánská razítka (20 Kč/dítě)
Děti vytvoří drobné reliéfy z keramické hlíny. Po vypálení je mohou použít k tištění na látku.

Africká maska (20 Kč/dítě)
Z měkké kůry si děti vyřežou masky v podobě zvířat a lesních duchů.

Náhrdelník indické princezny (20 Kč/dítě)
Děti vytvoří drobné šperky z kovu a barevných korálků – náramky, čelenky, náhrdelníčky, ozdobné pásy, ...

V zemi létajících draků (20 Kč/dítě)
Děti pracují starou čínskou technikou voskové batiky.

Vůně sakury (20 Kč/dítě)
Děti malují temperovými barvami paraván s přírodními motivy.

cyklus grafiky

Monotyp I (20 Kč/dítě)
Při prvním setkání s otiskováním se děti seznámí s technikou monotypu. Samy si na skleněné destičce utřou barvy z pigmentů a vaječné emulze, namalují obrázek a otisknou do suchého či mokrého papíru. Pracovní oblečení nutné.

Monotyp II (20 Kč/dítě)
Na skleněných destičkách rozválíme tenkou vrstvičku tiskařských barev. Děti přikládají papír a kreslí tužkou drobné zátiší (nebo jiné téma), papír přikládají postupně do různých barev. Na druhé straně se objeví barevný otisk. Pracovní oblečení s sebou.

Otisk z koláže (20 Kč/dítě)
Muf a Ňuf, malí pejskové, se vydali na dobrodružství s dalekohledem. Děti si vytvoří koláž z papíru, provázků a hadříků, tu obarví různými tiskařskými barvami a otisknou v grafickém lisu. Vhodné pro děti nižších i vyšších ročníků ZŠ. Pracovní oblečení nutné.

Slepotisk (20 Kč/dítě)
Nebarevné snímání stop různých struktur. Co všechno můžeme dělat s papírem bez barvy. Děti si vymyslí koláž z provázků, kousků papíru, drobných předmětů a tu v grafickém lisu otisknou do vlhkého papíru jako slepotisk.

Linoryt (20 Kč/dítě)
Setkání s náročnější grafickou technikou v jednobarevném otisku. (vhodné pro děti od 3. ročníků) Děti si vymyslí list do kalendáře, ten vyryjí do linolea, samy jej válečkem obarví a otisknou v grafickém lisu. Pracovní oblečení nutné.

Suchá jehla (20 Kč/dítě)
Děti se seznámí s hlubotiskovou technikou, která je dostupná i menším dětem a vyzkoušejí si bohaté možnosti jejího otiskování. Pracovní oblečení nutné.

Malování na zahradě (20 Kč/dítě)
Na teplé dny (duben, květen, červen) jsme připravili dopolední malování na zahradě. Děti malují na dané téma přímo mezi stromy na trávníku velkoplošné obrazy. Barvy si samy mohou vytvořit z pigmentů. Pracovní oblečení s sebou.

fotografické dílny

Programy zaměřené na fotografii vycházejí z rámcového vzdělávacího programu pro oblast výtvarné výchovy. Žáci a studenti se aktivním způsobem seznamují s fotografií jako s jedním z typů vizuálně obrazných vyjádření.

Objednávky: Ing. Vladimír Janek.

Fotografie I – jak se světlo naučilo kreslit (30 Kč/dítě)
Žáci budou seznámeni se základy fotografie (optický princip fotografického zobrazení Camera obscura, význam světlocitlivé vrstvy) a uvědomí si význam světla při vzniku fotografického obrazu. S využitím skleněné matrice, kterou si připraví, budou účastníci dílny vytvářet fotogram a vyzkouší si zajímavou a tajemnou práci ve fotokomoře.

Vhodné pro I. i II. stupeň ZŠ a studenty SŠ (pracovní oblečení s sebou). Hodinová dotace: 2 h.

Fotografie II – od historie až po současné trendy fotografické tvorby (30 Kč/dítě)
Formou obrazové projekce bude žákům přiblížen vývoj fotografického obrazu od poloviny 19. století do současnosti. Žáci se tak seznámí s díly významných osobností světové i české fotografie, seznámí se s aktuálními trendy fotografické tvorby, s fotografií, jako moderním zobrazovacím prostředkem.

Vhodné pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ. Hodinová dotace: 2 h.

Fotografie III – fotografický portrét (30 Kč/dítě)
Cílem této dílny je praktická zkušenost s fotografováním v ateliéru, s digitální zrcadlovkou a s využitím zábleskových světel a pozadí. Účastníci dílny si donesou vlastní rekvizitu (předmět, který je charakterizuje, ke kterému mají vztah). Budou pracovat ve dvojicích – fotograf, portrétovaný. V průběhu dílny si žáci vyzkouší kresbu siluety, oblíbenou formu portrétování před nástupem fotografie ještě v 18. století.

Vhodné pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ. Hodinová dotace: 2 h.

Programy probíhají v pracovnách a ateliérech výtvarného oddělení DDM Olomouc, na tř. 17. listopadu 47 v termínech dle domluvy.

výstavy v galerii DDM Olomouc

Celoročně v Galerii DDM probíhají tématické výstavy.