vytvarka

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Tvoříme.

Dětem, mládeži i dospělým umožňujeme rozvíjet jejich dovednosti a rozšiřovat své poznání ve výtvarné výchově, prostorové tvorbě, dřevodílně, ale i ve fotografii. Dále realizujeme výtvarné programy a soutěže pro školy a během roku pořádáme výstavy. V létě organizujeme výtvarné tábory a odborné tvůrčí dílny.

Léto v Travné

Věk
8–15
Místo
Travná u Javorníka
Garant

Mgr. Hana Teplá

Termíny
26.–31.8.2019
3500 Kč
Popis

V údolí Rychlebských hor budou děti kreslit a malovat. Budeme také pracovat s textilem, hlínou a dřevem. Výtvarnou činnost doprovodí hry v přírodě a návštěva zámku v Javorníku.