vytvarka

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Tvoříme.

Dětem, mládeži i dospělým umožňujeme rozvíjet jejich dovednosti a rozšiřovat své poznání ve výtvarné výchově, prostorové tvorbě, dřevodílně, ale i ve fotografii. Dále realizujeme výtvarné programy a soutěže pro školy a během roku pořádáme výstavy. V létě organizujeme výtvarné tábory a odborné tvůrčí dílny.

Umělcem během staletí

Věk
7–16
Místo
tř. 17. listopadu 47
Garant

Bc. Zuzana Trizmová

Termíny
15.–19.7.2019
1900 Kč
Popis

Na příměstském táboře poznáme různé tradiční i netradiční techniky umělěcké tvorby. Půjdeme od nejstarší doby po současnost. Vyzkoušíme si plošnou, prastorovou i akční tvorbu. Děti si vyzkouší různé řemeslné i výtvarné techniky, dle věku i zručnosti si vyrobí spoustu zajímavých výrobků a budou pracovat s nejrůznějšími materiály. Kromě tvoření je však připravena i spousta her a zábavy.