tiskové zprávy

Otevřený klub slaví druhé narozeniny

Olomouc, 10. října 2008

Je to přesně dva roky od doby, kdy v roce 2006 zahájil činnost Otevřený klub dětí a mládeže (OKDM) na pracovišti Domu dětí a mládeže Olomouc na FZŠ Dr. M. Horákové.

Otevřený klub slouží dětem a mládeži pro kvalitní, kulturní a společenské využívání volného času s cílem vychovávat a vzdělávat k sebepoznání, sebevýchově, toleranci, výchově k občanství a k dalšímu rozvoji osobnosti dítěte a mladého člověka. Svou existencí a činností se vhodně začleňuje do systému výchovy a vzdělávání dětí a mládeže ve volném čase.

Děti i mladí lidé se musí učit, jak využívat a naplňovat svůj volný čas. Uspokojování potřeb dítěte ve volném čase se může bezprostředně projevit dle známého úsloví „kdo si hraje, nezlobí“.

Od října 2006 se zájmové kroužky flétna, kytara, klávesy, šachy, výtvarné hrátky, členové Městského Zastupitelstva Dětí a Mládeže a zájemci o další aktivity začali setkávat v tomto novém klubu, který je v pracovních dnech otevřen pro všechny děti, ale i mládež od 13 do 18 hodin.

V dopoledních hodinách se zde scházejí maminky na mateřské dovolené se svými dětmi v klubu „Mami a mimi“, kde spolu hrají hry, tancují, zpívají nebo malují.

Ve svých prostorách nabízí dětem možnost scházet se, povídat si a besedovat s pozvanými hosty, diskutovat o zhlédnutých filmech a programech pro děti a mládež, zahrát si různé stolní společenské hry, stolní fotbal a stolní hokej. V nabídce jsou i různé kulturní a společenské akce, např. malé formy divadelních vystoupení nebo různorodé soutěže a přehlídky výtvarných prací dětí.

Dům dětí a mládeže Olomouc připravuje další náplň činnosti a akce v Otevřeném klubu tak, aby byli uspokojeni zájemci ze všech věkových skupin od mateřských škol až po dospělé. Návštěvy klubu jsou bezplatné.

Mgr. Jarmila Břečková
roznavska@ddmolomouc.cz
731 444 446

Otevřený klub dětí a mládeže Otevřený klub dětí a mládeže Otevřený klub dětí a mládeže Otevřený klub dětí a mládeže
Kliknutím na náhled získáte fotografii v plné kvalitě.

přehled tiskových zpráv…