tiskové zprávy

Evropa možností, chceš-li …

Olomouc, 9.6.2009

www.evropamladymaocima.cz Nový projekt ukazuje žákům a studentům středních škol možnosti a příležitosti, které jim nabízí Evropská unie.

V rámci předsednictví ČR v EU vyhlásilo MŠMT ČR kampaň „Evropa mladýma očima“. Jako součást této kampaně právě probíhá projekt „Evropa možností, chceš-li…“. o příležitostech, které EU nabízí mladým lidem. Projekt, který sestává  1,5hodinového bloku programu pro základní a střední školy, připravili DDM Olomouc a občanské sdružení United Games of Nations ČR (UG), za finanční podpory právě MŠMT ČR.

Programy pro školy Olomouckého kraje, které už proběhly na několika základních a středních školách, měly příznivý ohlas u žáků i vyučujících. Po vzájemném seznámení a společně realizovaných hrách se vytvořily pracovní skupinky. Účastníky zajímalo studium v zahraničí, Evropská dobrovolná služba, výměnné pobyty, akční projekty, kongresy mládeže…. Hlavní zájem byl o to, jak je možné se aktivně zapojit, jaké jsou finanční podmínky, co je třeba pro to udělat, co to mladým lidem přinese.

Lektoři z řad žáků středních škol a studentů vysokých škol se rádi podělili o své zážitky a zkušenosti ze své činnosti v této oblasti, a to jak v ČR tak i v zahraničí. Video, fotodokumentace a osobní poznatky mladých lektorů z činností realizovaných DDM Olomouc společně s UG po dobu 12 let přiblížily účastníkům dostupnost těchto aktivit každému. Pokud má mladý člověk opravdový zájem a chce pro sebe něco udělat, stačí si jen vybrat aktivitu a směle se pustit do „práce“. A každá „práce“ přináší ovoce. Nejen toto se členové UG snažili předat mladým Evropanům.

Mgr. Barunka Trávníčková
barunka@ddmolomouc.cz
731 444 440

Evropa možností, chceš-li … Evropa možností, chceš-li … Evropa možností, chceš-li … Evropa možností, chceš-li …
Kliknutím na náhled získáte fotografii v plné kvalitě.
Z této akce je k disozici i fotogalerie.

přehled tiskových zpráv…