tiskové zprávy

Na Janského mají nové kroužky pro děti

Olomouc, 12.1.2009

Na podzim roku 2008 jsme v Domě dětí a mládeže na Janského 1 otevřeli několik nových kroužků a kromě toho, že děti opravdu baví, se i po krátké době jejich trvání osvědčují svými terapeutickými účinky na členy.

Aktivity kroužku žonglování vedou ke značnému zlepšení hrubé i jemné motoriky dětí. Děti se pod odborným vedením učí ovládat diabolo, flowerstick, ale i do klubíčka smotané podkolenky. Nejen, že se musí soustředit, ale velice účinně tato hra vede ke zlepšování motorických dovedností.

V dalším kroužku se členové učí zacházet s bubínky – vnímat rytmus, poslouchat se navzájem, respektovat se a soustředit.

Chuť objevovat a poznávat přírodní zákonitosti rozvíjí kroužek Šikulové. Jeho vedoucí – mladá debrujárka – nabízí členům možnost odhalovat tajemství fyzikálních, chemických a přírodních jevů. V době, kdy se přírodě vzdalujeme a svět vnímáme stále zprostředkovaněji, je každé takové setkání se skutečností a reálným světem vzácné a cenné, ale především velice podnětné a přínosné nejen pro děti, ale i pro dospělé. Tyto kroužky jsou otevřené i dospělým zájemcům.

Kroužek Kašpárek se snaží oživit loutkářství -– hru s představivostí a fantazií. Rozvíjí tvořivé schopnosti a zbavuje malé loutkáře ostychu z veřejného vystupování, vede je ke spolupráci a učí odpovědnosti vůči týmu. Učí členy trpělivosti a důslednosti, neboť výroba vlastní loutky a celého představení je dosti zdlouhavá a časově náročná a každá chybička a nedotažení se projeví, byť zatím jenom ve hře.

Každá nová aktivita se zpočátku setkává s nedůvěrou a jen odvážnější jdou a vyzkoušejí si. Naše kroužky jsou novým zájemcům otevřené a všechny zájemce vítáme. Přijďte si zkusit a třeba se vám u nás také zalíbí a začnete k nám chodit pravidelně. Termíny schůzek kroužků a další podrobnosti najdete na stránkách www.ddmolomouc.cz.

Radek Ježowicz
propagace@ddmolomouc.cz
731 444 443

Bubnování Bubnování
Kliknutím na náhled získáte fotografii v plné kvalitě.

přehled tiskových zpráv…