tiskové zprávy

Senioři, vítejte zpět ve škole

Olomouc, 29. září 2009

Od roku 2003 probíhá na Domě dětí a mládeže Olomouc zajímavá aktivita pro naše starší spoluobčany. Jedná se o kurzy práce s počítačem nazvané „Školička internetu pro seniory“.

Za těch několik let prošlo počítačovou učebnou na Janského 1 v Olomouci více než tisíc seniorů a nejen jich. Učebna, deset počítačů, projektor, speciální učebnice od nadačního fondu Elpida, schopný lektor a jeho pomocníci, jsou již po léta chváleni frekventanty kurzů za jejich ochotu, schopnost práce s lidmi a za informace, které seniorům poskytují. Věkové rozpětí účastníků je veliké – senioři starší 85 let nejsou výjimkou, ale občas se ukáže i maminka po mateřské a ráda se zapojí do skupiny. Nejlepší zpětnou vazbou je, že nejméně 80 % účastníků by rádo navázalo v kurzu pokračovacím, který na tento podzim připravujeme.

Náplň kurzu je snadno zvládnutelná, začnete prostým klikáním myši na monitoru, podřídíte kurzor svým požadavkům a na závěr po všech lekcích již napíšete lektorovi e-mail a vyhledáte si, co potřebujete, jak ve vlastním počítači tak i celosvětové síti. Nikdo nemusí mít strach, že něco nepochytí. Vše je vidět na projektoru a navíc učebnou procházejí pomocníci, kteří účastníkům ukazují jednotlivé úkony podle lektorova výkladu.

Letos začneme s kurzy v říjnu. Nevýhodou našeho zařízení je, že je učebna v prvním patře bez výtahu a nemůžeme poskytnout bezbariérový přístup. Cena kurzu se již delší dobu drží na 600 Kč  pokud příliš nezdraží učebnice, zůstane taková i pro tento rok. Pokud chcete srovnat krok se svými dětmi a vnoučaty, neváhejte a navštivte Dům dětí a mládeže Olomouc. Těší se na vás celé osazenstvo oddělení techniky. Přihlásit se můžete u Jakuba Kokojana (585 431 859, technika@ddmolomouc.cz).

Jakub Kokojan
technika@ddmolomouc.cz
585 431 859

Školička internetu pro seniory Školička internetu pro seniory Školička internetu pro seniory
Kliknutím na náhled získáte fotografii v plné kvalitě.

přehled tiskových zpráv…