tiskové zprávy

United Games of Nations slaví 20 let

Olomouc, 5.10.2009

United Games of Nations

Již 20 let působí v šesti státech Evropy (SRN, Rakousko, Maďarsko, Srbsko, Slovinsko a ČR) sdružení mladých lidí s názvem United Games of Nations. Jeho cílem je podpora mezinárodní spolupráce mezi mladými lidmi nejen z Evropy, ale i dalších států světa. V Indii byla partnerská organizace založena před 10 lety a více jak 8 let se do této aktivity zapojují i mladí lidé z Peru. Mezinárodní spolupráce tak umožnila již desítky společných projektů.

Víkend 2.–4. října patřil právě těmto mladým lidem. Současní i dřívější aktivní členové organizace se setkali, aby oslavili toto významné výročí. Oslavy se uskutečnily v prostorách Domu dětí a mládeže Olomouc, který je trvalým partnerem organizace. Byl to víkend plný retrospektiv, her, hudby, prezentací a zajímavých setkání. Zároveň to pro současné aktivní členy byla dobrá příležitost k získání informací a rad od svých zkušenějších předchůdců. Asi 80 mladých lidí z Evropy s nadšením vzpomínalo na společné zážitky, ale i na společná díla, která realizovali v průběhu existence United Games. Podívali se i na výsledky nedávných projektů – na outdoorovou učebnu v zahradě pracoviště DDM Olomouc, Janského 1, či na současnou podobu kapličky v Rapotíně. Společně si také zopakovali muzikál „MOCKBA“, který před dvěma lety na svém setkání složili a sehráli. Členové, kteří se nemohli oslav zúčastnit, využili možnosti pozdravit účastníky prostřednictvím e-mailu. Mnozí z nich našli díky získaným zkušenostem uplatnění na zajímavých pracovních místech (ministerstva, pracoviště v úřadu EU  Bruselu, charitativní působení v rozvojových zemích Asie a Afriky, …).

Přejeme všem aktivním mladým lidem z celého světa mnoho zajímavých a přínosných projektů, které jim pomohou nejen uplatnit se v budoucím životě, ale i pochopit a osvojit si hodnoty, které jsou pro pozitivní rozvoj lidské společnosti tak důležité. Dobrá komunikace, překonávání bariér, upřímný úsměv, včas podaná pomocná ruka, … Tohle vše jsou United Games of Nations.

Barunka Trávníčková
barunka@ddmolomouc.cz
774 216 219

20 let United Games of Nations 20 let United Games of Nations 20 let United Games of Nations
Kliknutím na náhled získáte fotografii ve vyšší kvalitě.

přehled tiskových zpráv…