tiskové zprávy

Mezinárodní výměna mládeže v Olomouci

Olomouc, 14.9.2009

United Games of Nations

V týdnu od 6. do 13.9.2009 se setkala necelá šedesátka mladých lidí ve věku 14–23 let z devíti států Evropy (Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Srbska, Polska, Slovenska, Turecka a ČR) v Olomouci na mezinárodní výměně mládeže, nazvané „Through the Walls“.

Hlavní téma projektu se týkalo bariér, se kterými se setkáváme v běžném životě. Účastníci pomocí různých her, aktivit a diskuzí měli možnost objevovat stále nové bariéry, které si obyčejně ani neuvědomujeme, a snažili se s těmito překážkami různým způsobem vypořádat. Poté, co účastníci prolomili ledy mezi sebou navzájem, mezi svými odlišnými kulturami, zvyky a náboženstvím, měli možnost vyzkoušet si překonávání bariér spoluprací s mentálními dětmi a mládeží, strachu (v lanovém centru), fyzických překážek (náročným výletem), komunikačních bariér (ve styku s místními občany), apod. Atmosféra byla báječná, vztahy přátelské, vzájemná spolupráce, pomoc a tolerance se staly hlavními znaky celého setkání. Smutné bylo pouze loučení.

Projekt „Through the Walls“ tematicky navázal na výměnu mládeže z roku 2008, která se věnovala komunikačním obtížím mezi lidmi. A již teď organizátoři připravují navazující projekt na příští rok. Poděkování patří především mladým organizátorům za výborně odvedenou práci, Domu dětí a mládeže Olomouc za opětovnou pomoc při pořádání výměny a především Národní agentuře „Mládež v akci“ za finanční podporu tomuto projektu.

Akci pořádalo občanské sdružení United Games of Nations ČR a Dům dětí a mládeže Olomouc, přičemž organizátoři pocházeli především z řad žáků středních a studentů vysokých škol.

Barunka Trávníčková
barunka@ddmolomouc.cz
731 444 440

Mezinárodní výměna mládeže Mezinárodní výměna mládeže Mezinárodní výměna mládeže Mezinárodní výměna mládeže Mezinárodní výměna mládeže
Pro další fotky navštivte fotogalerii akce.

přehled tiskových zpráv…