tiskové zprávy

Titulky pro neslyšící u pořadů olomoucké Dětské televize

Olomouc, 2.6.2010

Olomoucká redakce Dětské televize opět začala opatřovat své reportáže titulky pro neslyšící.

Všechny letos zpracované reportáže z kroužku Dětské televize, který funguje při Domu dětí a mládeže Olomouc (DDM) jsou nově opatřeny skrytými titulky pro osoby s poruchou sluchu a neslyšící děti.

„Navazujeme tak na naši tradici z roku 2001, kdy jsme odvysílali celý pořad s titulky pro neslyšící. Nyní jsme opět opatřili naše novější reportáže titulky, tak aby si je mohly přehrát i děti s poruchou sluchu. V titulkování budeme určitě nadále pokračovat i v budoucnu,“ sdělil Kamil Zajíček, vedoucí olomoucké redakce Dětské televize (DTV).

Olomoucká redakce DTV v tomto školním roce změnila koncept a své reportáže a cvičení zpřístupnila veřejnosti prostřednictvím internetu na portále YouTube na adrese www.youtube.com/user/DTVOlomouc. Kroužek se nově věnuje i filmové tvorbě a v současné době připravuje krátký film inspirovaný francouzským snímkem J'attendrai le suivant (Budu čekat na dalšího).

„V minulých letech kroužek navštěvovala početná skupina studentů. Někteří z nich po ukončení studia našli pracovní uplatnění v médiích a nebo pokračují ve studiu VŠ v jiných městech - například na FAMU v Praze. Na tradici kvalitní tvorby našeho kroužku se snažíme navázat i nyní. Připravujeme nový pořad, který bude dostupný na internetu. Takto se domnívám, že oslovíme více diváků, kteří budou moci naši tvorbu zhlédnout kdykoliv,“ dodal Kamil Zajíček.

DTV Olomouc funguje při Domu dětí a mládeže a jeho cílem je připravovat mladou generaci pro práci v médiích a přispět k mediální gramotnosti dětí a mládeže. Archív pořadů a projektů je možné naleznout na adrese www.dtv-olomouc.tym.cz.

V současné době kroužek plánuje pořízení nové televizní a zvukové techniky, aby v novém školním roce nápady dětí byly realizovány v profesionálnějším prostředí.

Kamil Zajíček
dtv@ddmolomouc.cz
603 279 051

přehled tiskových zpráv…