tiskové zprávy

60 let DDM Olomouc

Olomouc, 10.3.2011

25. února to bylo přesně 60 let, ode dne, kdy byl v Olomouci otevřen Pionýrský dům, který vytvořil prostor a zázemí k zájmové činnosti, k besedám, zábavě i hrám. K této příležitosti uspořádal Dům dětí a mládeže Olomouc setkání současných i bývalých pracovníků.

Setkání se konalo pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka a primátora Statutárního města Olomouc Martina Novotného, a to přesně v den výročí založení. Účastníků se sešla téměř stovka a mezi nejstarší a nejvzácnější hosty patřila i jedna z prvních ředitelek Jarmila Koluchová.

V průběhu celého dne byla otevřena všechna olomoucká pracoviště a zájemci si mohli prohlédnout současné zázemí DDM Olomouc. V hlavní budově, na tř. 17. listopadu 47, byla připravena výstava ukazující nejen minulost, ale i současnost jednotlivých oddělení a to v textech, na fotografiích i prostřednictvím nejrůznějších historických artefaktů.

V 16 hodin se všichni přítomní sešli v hledišti sálu, kde byla připravena kombinovaná projekce fotografií a videa, na kterém se pamětníci podělili o své vzpomínky, ale také vystoupení tanečníků, stepařů či bojovníků. Poté už nic nebránilo vzájemnému setkávání starých známých, které se v pohodové atmosféře protáhlo až do večerních hodin.

Radek Ježowicz
odd. vnější komunikace
propagace@ddmolomouc.cz
731 444 443

60 let DDM Olomouc 60 let DDM Olomouc 60 let DDM Olomouc 60 let DDM Olomouc
Kliknutím na náhled získáte fotografii v plné kvalitě.

přehled tiskových zpráv…