tiskové zprávy

V nabídce kroužků DDM Olomouc je letos spousta novinek

Olomouc, 17.9.2012

Dům dětí a mládeže Olomouc je jedním z největších zařízení pro volný čas dětí v Olomouckém kraji a na nový školní rok připravil bohatou nabídku kroužků pro děti i pro dospělé. Letos v ní přibylo 26 novinek.

„I když školní rok už začal, naše kroužky se rozjíždějí právě v těchto dnech. Na letošní školní rok jsme připravili kroužky sportovní, výtvarné, taneční, technické, hudební, přírodovědné, ale i jiné. Vybrat si může každý od předškoláků až po dospělé“, řekl Radek Ježowicz z olomouckého DDM.

V nabídce DDM Olomouc se letos objevilo velké množství novinek – pro sportovce je nově připraven třeba historický šerm, základy lezení na stěně nebo skateboarding; tanečníci si mohou vyzkoušet break dance, orientální nebo lidové tance; ale připraveny jsou i další novinky: jízda na koni, řemeslné práce, základy Photoshopu, astronomický kroužek, nebo cirkus, ve kterém si děti osvojí základy žonglování, chůzi po provaze a nacvičí klaunské vystoupení. Novinky letos nabízí každé oddělení.

Zájemci mohou přihlásit do více než 140 kroužků:

Největší část nabídky zabírají kroužky sportovní. Většinou probíhají v tělocvičnách (florbal, stolní tenis, bojová umění, aerobik), ale najdou se mezi nimi i plavecké nebo lyžařské kurzy, biketrial, či orientační běh.

Zájemci o tanec mohou přijít v každém věku – pro nejmenší je rytmika a taneční přípravky, školáci se mohou věnovat hip hopu, disko tanci, orientálnímu tanci, stepu, nebo sportovnímu tanci, zkušenějším tanečníkům je určen clogging a v nabídce nechybí ani taneční klub seniorů.

Kromě tradičních výtvarných kroužků nabízí DDM Olomouc i keramiku a točení na hrnčířském kruhu, dřevodílnu nebo kurz tvůrčí fotografie. Své pevné místo v nabídce má už i kombinace tradičních výtvarných postupů s počítačovou grafikou nebo keramikou nebo výtvarný ateliér.

V letošním roce přibyly ve výtvarných kroužcích 2 novinky: Hra(vý)tvor – hravé výtvarné tvoření pro malé i větší děti, kde vedle tradičního kreslení a malování budou účastníci tvořit i hračky, loutky, objekty a s nimi vymýšlet vlastní světy a příběhy. Druhou novinkou oddělení je Studijní kresba a malba, která je zaměřena na hlubší rozvíjení kresby a malby portrétu, figurální kresby a zátiší. Perspektiva, kompozice, pohybové studie lidského těla a zvířat, kresebné návrhy, základy modelování.

Na Janského 1 se koná většina technických kroužků – ať už jsou to tradiční modeláři a elektrotechnici, nebo nejrůznější kroužky počítačové. Pro nejmenší je připraveno stavění a vymýšlení objektů z Lega, nebo závodění na 40 metrů dlouhé autodráze pro 6 jezdců.

Za zmínku stojí i kroužky přírodovědné – svému koníčku se zde věnují rybáři, v prostorách olomoucké ZOO se scházejí členové ZOO klubu a pravidelné schůzky v oddílech „Lidu medvědího potoka“ mají i ochránci přírody. Nejmenší děti budou sbírat své první poznatky o přírodě v kroužku „Zelené lístečky“. V novém astronomickém kroužku se účastníci seznámí se základy astronomie, budou zkoumat počasí a dění na obloze a chybě nebudou ani výpravy na hvězdárny a planetária.

Bez povšimnutí by neměly zůstat ani hudební kroužky (kytara, elektrická kytara, flétna, klávesy) nebo různé kluby – klub United Games pořádá mezinárodní setkání mládeže a jeho členové vyrážejí na podobné akce do zahraničí; v Herním klubu, si mohou členové vyzkoušet spoustu moderních deskových her a klub stolního fotbálku nabízí přístup ke špičkovému hracímu stolu po celý rok.

Většinu z kroužků najdou zájemci na jednom z 3 pracovišť DDM Olomouc – na tř. 17. listopadu 47, Janského 1, nebo v Otevřeném klubu dětí a mládeže na Rožňavské 21. Nejsnadnější cestou, jak získat podrobné informace o všech kroužcích je navštívit www.ddmolomouc.cz nebo napsat na adresu propagace@ddmolomouc.cz. Přehledy kroužků jsou však k dostání na každém pracovišti a stručné informace mohou zájemci získat i na tel. 585 223 233.

Radek Ježowicz
odd. vnější komunikace
propagace@ddmolomouc.cz
731 444 443

Kroužky DDM Olomouc – Biketrial Kroužky DDM Olomouc – Herní klub Kroužky DDM Olomouc – LARP klub Kroužky DDM Olomouc – Sportovní přípravka Kroužky DDM Olomouc – Kytara Kroužky DDM Olomouc – Výtvarná výchova
Kliknutím na náhled získáte fotografii v plné kvalitě.

přehled tiskových zpráv…