tiskové zprávy

Letní slavnost aneb den dětí mezinárodně

Olomouc, 21.5.2015

Na pátek 29. května připravil Dům dětí a mládeže Olomouc pro děti zábavné odpoledne, na kterém se účastníci seznámí i s tradicemi a zvyky v nejrůznějších zemích světa.

Den dětí se uskuteční v pátek 29. května od 16 hodin v areálu na ulici Janského 1. Připravil ho DDM Olomouc ve spolupráci s olomouckým pracovištěm Centra na podporu integrace cizinců. Všichni příchozí se seznámí se zvyky, tradicemi a obyčeji lidí z Ukrajiny, Mongolska, Vietnamu a Mexika. Lektoři přiblíží své domoviny tradičními hrami, připravenými typickými jídly a dalšími zábavnými prvky – drobnými soutěžními úkoly i obrazovou prezentací na jednotlivých „národních“ stanovištích.

Zábavné odpoledne ke dni dětí by tak mělo přiblížit mentalitu, tradice a zvyky zemí, jejichž lidé v České republice dlouhodobě pobývají a se kterými se mohou setkat. Děti si lépe uvědomí rozdíly v tradicích a zvyklostech a snáze tak pochopí jednání lidí jiných národností. Akci finančně podpořilo Statutární město Olomouc.

Leoš Březina
Informační centrum pro mládež
icm@ddmolomouc.cz
739 452 451

přehled tiskových zpráv…