akce

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE

V průběhu roku pořádáme více než 100 příležitostných akcí pro veřejnost. Můžete navštívit výstavy, nejrůznější turnaje a soutěže, hravá odpoledne pro děti, ale i maškarní bály nebo divadelní představení.

Jsme schopni vám připravit i speciální akci na klíč.

Pokud chete vědět, jak některé z našich akcí probíhaly, prozkoumejte kroniku akcí.

Poznej a chraň – Dračí oči

article
Věk
Místo
17. listopadu 47
Garant

Klára Mičunková

Termíny
Popis

Tradiční přírodovědně-výtvarná soutěž spojená s výstavou je určena dětem od tří do osmnácti let z Olomouce a blízkého okolí. V roce 2020 proběhne již 35. ročník.

Soutěž bude vyhlášena v únoru na všech olomouckých mateřských a základních školách a gymnáziích, veřejnosti bude nabídnuta na plakátcích DDM Olomouc.

Tématem letošního roku budou plazi, tedy hadi, ještěrky, želvy a krokodýli a vše s nimi spojené. Toto téma koresponduje i s tématem Dnu Země, který každoročně pořádají děti z oddílu Lid Medvědího potoka pro mateřské školy a I. stupeň základních škol z Olomouce a blízkého okolí. Do soutěže budou přijímány práce všech výtvarných technik. Hodnocení proběhne v šesti věkových kategoriích, kterými jsou mateřská škola, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, střední škola, kolektivní dílo a tematické soubory, a provedou ho odborní pracovníci DDM Olomouc.

Výstava bude umístěna v galerii DDM Olomouc ve dnech 1. 4.–1.5.2020, a vernisáž oceněných prací proběhne ve čtvrtek 2. dubna v 16 hodin. Autoři oceněných prací v každé kategorii obdrží drobné odměny a ocenění.