Žák s poruchou pozornosti v inkluzivním vzdělávaní

article
Věk
Místo
17. listopadu 47
třída
Garant

Mgr. Aleš Pátek

Termíny
31.5.2021 • 9:00–12:00
Cena není zadána
Popis

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky školských zařízení a pro pedagogy zájmového vzdělávání.
Na semináři získáte zkušenosti ohledně uspořádání hry, aktivity nebo činnosti pro žáky s poruchami pozornosti. Získáte zde jak teoretické, tak praktické zkušenosti, které můžete využít pro práci s dětmi se SVP.

Sraz účastníků v 8,45 hod. ve třídě DDM Olomouc, kde proběhne registrace.

Po teoretické části a přestávce se přesuneme do jiných prostor (tělocvična, venkovní hřiště) na praktickou část.
S sebou: sportovní oblečení, přezůvky na venek i do tělocvičny, respirátor.

Svou účastí dáváte svolení ke zveřejnění fotografií v rámci propagace projektu.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu.
Akce se koná v souladu s nařízením vlády ČR.

Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Pátek; turistika@ddmolomouc.cz / 601 52 83 25
Přihlaste se nejpozději do 21.05.2021