Zápis do výtvarných kroužků 2021/2022

Věk
Místo
17. listopadu 47
pavilon zájmových činností
Garant

Mgr. Petra Vaculíková

Termíny
Popis

Ve dnech 14. a 15.9. od 15:00 do 18:00 proběhne zápis do kroužků na Oddělení výtvarné výchovy. Na zápise podepíší účastníci závaznou přihlášku a budou jim předány informace o průběhu jednotlivých kroužků.

Doporučujeme si místo v kroužku rezervovat už před zápisem vyplněním elektronické přihlášky.

Zápis je určen pouze pro zájemce o výtvarné kroužky, které probíhají na třídě 17. listopadu 47. 

 

Plakát k zápisu