Zápis do výtvarných kroužků

article
Věk
Místo
17. listopadu 47
pavilon zájmových činností
Garant

Mgr. Petra Vaculíková

Termíny
13.–14.9.2022
Popis

Ve dnech 13. a 14.9. od 15:00 do 18:00 proběhne zápis do kroužků na Oddělení výtvarné výchovy. Na zápisu podepíší účastníci závaznou přihlášku a budou jim předány informace o průběhu jednotlivých kroužků.

 

Doporučujeme si místo v kroužku rezervovat už před zápisem vyplněním elektronické přihlášky na stránce kroužků.

 

Zápis je určen pouze pro zájemce o výtvarné kroužky, které probíhají na ulici 17. listopadu 47 v pavilonu zájmových činností.

 

Plakát k zápisu